SKROTNING AF BILER


Bagsværd Jernhandel A/S har siden den 1. juli 2000, været registreret hos Miljøstyrelsen, som godkendt modtagervirksomhed, der må foretage miljøbehandling af biler, se www.bilordning.dk. Vi er registreret som nummerpladeoperatør hos SKAT og kan afmelde dine nummerplader med det samme, se: www.skat.dk

Vi er miljøgodkendte og miljøcertificeret og vælger du at aflevere din bil til Bagsværd Jernhandel A/S garanterer vi, at bilen bliver miljøbehandlet og skrottet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

MODTAGELSE AF BILER


Biler til skrotning modtages alle hverdage i vores åbningstid kl. 7 - 16. Der er ingen tidsbestilling.

DIGITAL SKROTNING AF BILER


 • Som registreret ejer af bilen opretter du nemt sagen hjemmefra på borger.dk med NemID og ekspeditionstiden hos os vil blive kortere. Se processen her.

Efter at have logget ind med NemID, søges på ”skrotningspræmie”, gå herefter ind på ”skrotpræmie for bil”, tryk ”START” og så er du i gang.

 • Alternativt hjælper vi gerne med oprettelsen.
 • Husk altid at medbringe NemID samt kopi af registreringsattest eller indkaldelse til syn når du kommer til os med din bil. NemID er din sikkerhed for, at skrotningsgodtgørelsen udbetales korrekt, samt at bilen bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
 • Vi afmelder dine nummerplader. Begge plader skal være på bilen.
 • Bilen miljøbehandles og sendes herefter videre i genvindingskredsløbet.
 • Du får besked via Digital Post fra Miljøstyrelsen, når skrotningen er gennemført. Udbetaling af godtgørelsen på kr. 2.200,- indsættes direkte på din NemKonto inden for et par dage.
 • Har du brug for afhentning af din bil, kan vi være behjælpelig med at anvise en transport.


Bemærk at forsikring og vægtafgift afmeldes og afregnes automatisk fra henholdsvis forsikringsselskab og Centralregisteret for motorkøretøjer, når nummerpladerne er afmeldt.

Hvis der er Falck-abonnement på bilen er "sidste tur" inkluderet, andre vejhjælpsfirmaer vil kun køre bilen til reparation. Ring og forhør dig hos dit vejhjælpsselskab, hvordan reglerne er.

Vil du se hvordan arbejdsgangen er, når vi modtager en bil til skrot – klik på linket og se billederne fra Motormagasinets reportage fra Bagsværd Jernhandel omkring skrotning af biler "endestationen".

ER DU FRITAGET FOR AT BRUGE NEMID, SKAL FØLGENDE MEDBRINGES VED SKROTNING AF DIN BIL


 • Registreringsattest
 • Sygesikringsbevis
 • Udfyldt Tro- og loveerklæring_DPA system. Download her
 • Dokumentation for, at du er fritaget fra at anvende digitale selvbetjeningsløsninger

MODTAGELSE OG MILJØBEHANDLING AF BILER UDEN SKROTNINGSPRÆMIE


En bil er omfattet af skrotningsordningen, når:
 • Bilen er afmeldt efter d. 1. juli 2000.
 • Bilens totalvægt må max. være 3.500 kg og ikke være indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.
 • Bilen skal være dansk indregistreret og må ikke have været selvforsikret.

Hvis en bil ikke kan opfylde ovenstående kriterier og/eller det ikke er muligt at fremskaffe den nødvendige dokumentation for at kunne få skrotningspræmien, skal bilen stadig miljøbehandles og skrottes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bagsværd Jernhandel A/S modtager også biler uden skrotningspræmie, kontakt os hvis du vil vide mere.

Bemærk at der modtages kun miljøbehandlede biler fra virksomheder, der kan dokumentere registrering hos Miljøstyrelsen.