Bagsværd Jernhandel a-s                       

 

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At Bagsværd Jernhandel A/S er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

At du er velkommen til at kontakte Christian Andersen - Telefon: 44360853 - mail: christian@jernhandel.dk

At formålet med behandling af dine personoplysninger er at kunne dokumentere, hvem vi køber varer og brugte genstande af samt holde dig orienteret om nyheder og vareinformationer, hvis du ønsker det.

At retsgrundlaget for, at vi behandler din personoplysninger er skattekontrollovens §13b, momsbekendtgørelsens §58 stk. 1. og bogføringslovens §10. 

At de oplysninger vi gemmer om dig som

Privatperson er: Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, bankkonto og e-mailadresse.

Virksomhed er: Navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer, bankkonto og e-mailadresse.

Herudover vil du og din bil samt nummerplade blive optaget på vores videoovervågning af pladsen.


At vi ikke videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre uden dit samtykke. Kun myndigheder, som lovligt kan begære oplysningerne udleveret vil få dem.Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og opdatere oplysningerne.

Du har ret til sletning. Du har altid adgang til at få slettet oplysninger medmindre det af regnskabsmæssige eller juridiske årsager er nødvendigt, at vi opbevarer dem. Vi sletter alle oplysninger

 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvori sidste handel er registreret medmindre der foreligger formueretlige krav.

Du har ret til begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.

Du har ret til indsigelse. I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du kan få overført dine personoplysninger i et aftalt maskinlæsbart format.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til

Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 33193200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk,se evt. mere på www.datatilsynet.dk