Emissionsrapport

Få tilsendt dit bæredygtige CO2 aftryk i konkrete tal

Mange virksomheder efterspørger i dag mere gennemsigtighed for deres individuelle bæredygtige CO2 aftryk. Derfor tilbyder vi som noget nyt til erhvervskunder at få tilsendt en emissionsrapport, der viser den samlede CO2 besparelse pr. indleveret fraktion af jern og metal.  

CO2 besparelsen også kaldet genanvendelsesgraden er det du sparer ved at indlevere dit jern og metal til genanvendelse frem for udvinding af nye råvarer. Ydermere giver emissionsrapporten dig dokumentation for forsvarlig affaldshåndtering samt et godt grundlag for fremtidige beslutninger og videreudvikling.

Se eksempel på emissionsrapport her.

Metode

Emissionsopgørelsen tager udgangspunkt i officielle opgørelser af CO2-ækv. for EU og Danmark. De tager udgangspunkt i tal fra CO2-beregneren 2019 opdateret med f.eks. indholdsstoffer i legeringer.

Opgørelsen indeholder på nuværende tidspunkt kun data for fremstilling med gennemsnitlige energikilder fra vandkraft til kul, men ikke marginalen, der er den fremstillingsmetode der tages i brug, hvis der ikke genanvendes nok materiale og der skal skrues op for produktionen.

Derudover ses der kun på den gennemsnitlige udledning ved genanvendelse af det enkelte metal og ikke eventuelle ekstra udledninger forbundet med f.eks. håndtering og transport af spåner eller støv.

Mængden af jern og metaller inddelt i deres respektive fraktioner, som Kundenavn XX har indleveret til Bagsværd Jernhandel i 2023 er opgjort i skemaet til højre.

Emissionsopgørelse

Udledningen af CO2-ækv. i kg CO2 er opgjort i tabellen herunder.

Reduktionen i udledninger er opgjort efter, hvor meget CO2 de indleverede mængder ville have kostet i merudledning hvis det var jomfrueligt materiale i forhold til brug af genanvendt materiale.

Som det fremgår, giver det en besparelse på 139 tons CO2 i 2023 ved genanvendelse af jern og metalfraktioner.

Besparelser

Besparelsen er illustreret i  diagrammet til højre.

Scroll to Top

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.