Brudelysvej 3-7

DK-2880 Bagsværd

Åbningstider

Man-Fre: 7-16

Bæredygtighed

Fokus på miljø

Hurtig afhentning

1 - 2 hverdage maks

miljø

Miljø

HOS BAGSVÆRD JERNHANDEL er hensyntagen til miljøet en vigtig prioritet, som i mange år har været en inkorporeret del af virksomheden. Vi har siden 1996 arbejdet med miljøstyring, mens vi i år 2000 blev miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001-standarden.

Men hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en standard inden for miljøledelse, som blandt andet stiller krav til virksomheders processer og evne til at udnytte ressourcer. Formålet er at sikre så lavt et ressourceforbrug og så lidt forurening som muligt. 

Derfor har vi udarbejdet vores Miljøpolitik som følgende:

Vi ønsker at gennemføre vores aktiviteter således, at der opstår mindst mulig miljøforurening under hensyntagen til de teknologiske og økonomiske forudsætninger, som virksomheden er underlagt.

Hvad gør vi for miljøet?

Det velimplementerede miljøledelsessystem sikrer, at vi har overblik over de områder, hvor vi kan foretage bæredygtige og ressourcebesparende tiltag.

Altid har vi konkrete miljømål, med en klar målsætning om at passe på miljøet og minimere vores påvirkning på naturen.

Derfor er vores samlede strømforbrug RECS-certificeret, hvilke garanterer, at vores elforbrug er 100% vindmølleenergi.

Vores miljøgodkendelse samt spildevandsgodkendelse er udstedt samlet af Gladsaxe kommune, den 18. december 2012.

FN'S VERDENSMÅL

BÆREDYGTIG ENERGI

Andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges væsentligt.

Bagsværd Jernhandel A/S´ mål er ikke at bruge nogen form for fossilt brændsel til opvarmning i 2025.

Vores RECS-certifikat garanterer, at vores elforbrug er 100% vindmølleenergi.

 

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Bagsværd Jernhandel A/S er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001-standarden, som kræver, at vi altid har definerede miljømål, der sikrer de bedst mulige processer for miljørigtig håndtering og genanvendelse af jern og metaller.

At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt.

Genanvendelse af jern og metal er en afgørende faktor i at fremme bæredygtighed og miljøbevidsthed. Ved genanvendelse af f.eks. jern, reduceres affaldsmængden og mindskes udvindingen af jernmalm til fremstilling af nyt jern.

Scroll to Top

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.