Leveringsbetingelser

Hos Bagsværd Jernhandel har vi i forbindelse med vores miljøgodkendelse udarbejdet en række leveringsbetingelser. Disse leveringsbetingelser skal sikre, at vores leverandører er orienteret om de kvalitets- og miljøkrav, der stilles til den enkelte leverance, og dermed også kan efterleve dem.

Vi ønsker at gøre det både nemt og miljøvenligt for vores leverandører, når de skal af med skrot. Dette gør vi gennem kildesortering, som er sortering hos selve leverandøren. Dermed undgår leverandøren at bruge dyr og unødvendig spildtid i tilfælde af miljøproblematiske varer.

Modtagekontrol

Alle varer vil blive kontrolleret ved modtagelsen for at sikre:

Malene Bonde Andersen - IMG_5670 Kran
Malene Bonde Andersen - IMG_E5722 Sortering

Miljø og sikkerhed

Skrotarter må ikke indeholde:

Omkostninger ved håndtering og bortskaffelse af miljøproblematiske stoffer vil blive faktureret til leverandøren.

Renhed

Alle skrotarter må i princippet ikke indeholde løst affald, herunder træ, glas, gummi, pap, plastik og tekstiler. Affald vil blive frasorteret, og omkostningerne ved sortering, transport og deponering vil blive faktureret til leverandøren.

Virksomheder har pligt til at kildesortere i henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 9.

Blanding af skrotarter

Hvis skrotarter er blandede, vil varerne blive bedømt af modtagekontrollen, og forventeligt vil det blive klassificeret som den dårligste art.

Skrotarter

Vi har ifølge miljøgodkendelsen opdelt skrotarterne i følgende kategorier, som kan ses i nedenstående skema. Her er der angivet begrænsninger, som er bestemt af vores miljøgodkendelse samt kvalitetskrav fra vores kunder.

Art Miljø og sikkerhed Renhed
Metal ikke indeholde ikke indeholde
Aluminium
Bly
Bronze
Kobber
Messing
Rustfrit stål
Beholdere af enhver art med restprodukter:

Gift, kemikalier, malingrester, olieprodukter, benzin, diesel, gas, opløsningsmidler og asbest.

Beholdere skal være åbne og tomme = drypfrie
Jord, beton, grus, træ, affald, glas, bildæk på fælg, bildæk, hvidblikbøtter og forbrændingsjern.

Endvidere må køleskabe ikke leveres i denne fraktion.
Jernspåner
Støbejernsspåner
Beholdere af enhver art med restprodukter:

Gift, kemikalier, malingrester, olieprodukter, benzin, diesel, gas, opløsningsmidler.

Beholdere skal være åbne og tomme = drypfrie. Blyakkumulatorer, asbest, kviksølv.
Jord, beton, grus, træ, affald, glas, bildæk på fælg, bildæk, hvidblikbøtter, forbrændingsjern.

Samt ovennævnte kvaliteter og slibestøv og slam fra bearbejdning af jern
Nyt jernklip
Jern, svært
Støbejern
Hvidblik, nyt produktionsafklip
Beholdere af enhver art med restprodukter:

Gift, kemikalier, malingrester, olieprodukter, benzin, diesel, gas, opløsningsmidler.

Beholdere skal være åbne og tomme = drypfrie. Blyakkumulatorer, asbest, kviksølv.
Jord, beton, grus, træ, affald, glas, bildæk på fælg, bildæk, hvidblikbøtter, forbrændingsjern

Samt ovennævnte kvaliteter og slibestøv og slam fra bearbejdning af jern.
Art Miljø og sikkerhed Renhed
Biler til miljøbehandling
Biler til miljøbehandling Bilen miljøbehandles af Bagsværd Jernhandel A/S efter gældende regler.
Art Miljø og sikkerhed Renhed
Olietanke ikke indeholde ikke indeholde
Olietanke med mandehul Olie og slam. Dækslet på mandehullet skal være afmonteret, og tanken spulet og rengjort.
Olietanke uden mandehul Olie og slam. Tanken skal være spulet og rengjort, og der skal være skåret hul.
Tanke med glasfiber modtages efter aftale Olie og slam. Dækslet på mandehullet skal være afmonteret, og tanken spulet og rengjort.
Tanke, der har indeholdt benzin, kan modtages efter aftale Benzin og slam. Dækslet på mandehullet skal være afmonteret, og tanken spulet og rengjort.

IT/Elektronikskrot

Kategorier og definitioner af elektrisk og elektronisk udstyr. ”Elektronikskrot” som modtages til miljøbehandling.

1. Store husholdningsapparater:

Store kølemøbler, køleskabe, fryseudstyr, andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer. Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, koge-apparater, el-komfurer, el-kogeplader, mikrobølgeovne, andre store apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer. Elektrisk varmeapparatur, el-radiatorer, andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler. El-ventilatorer, klimaanlæg, andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr.

Undtagelser: Olie- og gasfyr, Overvågnings- og reguleringsudstyr i olie- og gasfyr, gaskomfurer, ur i gaskomfurer.

2. Små husholdningsapparater:

Støvsugere, tæppefejemaskiner, andre rengøringsapparater.
Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning af tekstiler. Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning. Brødristere, frituregryder, kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker. Elektriske knive, hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje. Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid. Vægte.

3. It- og teleudstyr:

Centraliseret databehandling: Mainframes, mini-computere, Computere, PCér og bærbare PCér (herunder CPU, mus, skærm og tastatur). Note-book- og note-pad-computere, printere, kopieringsudstyr, elektriske og elektroniske skrivemaskiner, lommeregnere og bordregnemaskiner og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information. Brugerterminaler og –systemer, telefax- og telexapparater, telefoner, mønt-, trådløse- og mobiltelefoner, telefonsvarere og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation.

4. Forbrugerudstyr:

Radio- og tv-apparater, videokameraer, videobåndoptagere, hi-fi båndoptagere, forstærkere, musikinstrumenter og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd og billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation.

5. Belysningsudstyr:

Lysarmaturer til lysstofrør, lysstofrør, kompakt-lysstoflamper, udladningslamper (herunder tryknatriumlamper og halogenlamper), lavtryksnatriumlamper, anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys.

Undtagelser: Lysarmaturer i husholdninger, glødelamper

6. Elektrisk og elektronisk værktøj:

Boremaskiner, save, symaskiner, udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer.
Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug.
Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug. Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre midler. Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter.

Undtagelser: Stationære industrielle værktøjer i stor skala. Dvs. Stationære større værktøjsmaskiner/ faste installationer, der kræver faguddannet personale til installation. Forbrændingsmotorer og udstyr drevet af forbrændingsmotorer f.eks. benzindrevne plæneklippere. Pneumatiske værktøjer, højspændingsgeneratorer/transformatorer/ afbrydere, Frekvensomformere.

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr:

Elektriske tog og racerbaner, håndholdte spillekonsoller, videospil, computere til cykling, dykning, løb, roning osv. Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter, møntautomater.

Undtagen: Dukker/teddybjørne med batterier

8. Medicinsk udstyr:

Strålebehandlingsudstyr, kardiologi, dialyse, lungeventilatorer, nuklearmedicin, laboratorieudstyr til in vitro-diagnose, analyseudstyr, fryseudstyr, fertiliseringsprøver, andre apparater til påvisning, forebyggelse, kontrol, behandling og lindring af sygdomme, skader eller handikap.

Undtagelser: Alt implanteret eller inficeret medicinsk udstyr

9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter:

Røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater.
Måle-, veje-, eller justeringsapparater til husholdninger eller som laboratorieudstyr.
Andre overvågnings- eller reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg (f.eks. i kontroltavler).

Undtagelser: Udstyr med radioaktive kilder.

10. Salgsautomater:

Salgsautomater til varme drikke, salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser, salgsautomater til faste produkter, pengeautomater, alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter.

Elektronikskrot fra alle kategorier kan modtages som miljøbehandlet, forudsat nedenstående behandlingskrav er opfyldt.

er, eller er renset for enhver art af flydende restprodukter: Gift, kemikalier, malingrester, olieprodukter, benzin, diesel, gas og opløsningsmidler samt følgende stoffer, materialer og komponenter. Asbest/asbestholdige komponenter. Batterier og akkumulatorer. Billedrør. Elektrolytkondensatorer, med højde > 25 mm og diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen. (en 2- krone). Gasser, der er ozonlagsnedbrydende /har drivhuspotentiale (GWP) > 15, herunder CFC, HCFC, HFC og HC. Gasudladnings-lamper og lysstofrør. Kondensatorer, der indeholder PCB. Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrunds-belysning.

LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm2. LCD-skærme, der baggrunds-belyses med gasudladningslamper. Plast indeholdende bromerede flammehæmmere. Printkort fra mobiltelefoner og andet udstyr, hvis printkortets overflade er på over 10 cm2. Tonerpatroner/ farvetoner. Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre (se del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Udvendige elektriske kabler.

Scroll to Top

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.